Bole kręgosłupa i pleców

Ból kręgosłupa jest to bardzo ogólne pojęcie, może mieć wiele różnych przyczyn, zlokalizowanych nie koniecznie w miejscu występowania samych dolegliwości. Często ból kręgosłupa u pacjentów dotyczy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, ale także szyjnego, piersiowego czy kości krzyżowej.

Kręgosłup jest zbudowany z kręgów, pomiędzy którymi znajdują się dyski międzykręgowe. Dzieli się na odcinki szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy i guziczny.

Leczenie bólu kręgosłupa w Fizjorestart.
Fizjoterapia kręgosłupa Gliwice.

Kształt kręgosłupa przypomina literę S, dzięki tym naturalnym krzywiznom jest on dostosowany do dźwigania ciężarów i amortyzacji wstrząsów. Krzywizny te, to lordoza wklęsła i kifoza wypukła. Lordoza występuje w odcinku szyjnym i lędźwiowym, a kifoza w piersiowym i krzyżowym.

Jednak ból pleców może dotyczyć nie tylko kręgosłupa, ale także innych struktur, takich jak więzadła, mięśnie, nerwy, powięź lub wiele innych. Dlatego niezbędna jest kompleksowa diagnostyka oraz wywiad z pacjentem, aby określić przyczynę bólu i móc ją wyeliminować.

Diagnostyka – co powoduje ból kręgosłupa?

Jest wiele przyczyn, które mogą sprzyjać powstawaniu dolegliwości bólowych pleców. Wiele osób już w dzieciństwie ma problemy z wadami postawy, które z czasem nieleczone postępują i zaczynają sprawiać dyskomfort, trudności w codziennych czynnościach lub dolegliwości bólowe. W dzisiejszych czasach już od młodych lat dużo osób spędza wiele godzin w pozycji siedzącej przed komputerem, czy telefonem, nieergonomiczny sposób siedzenia przez dłuższy czas może powodować przeciążenia i potęgować wady postawy (rehabilitacja w problemach przeciążeniowych). Brak ruchu (odnowa biologiczna jako profilaktyka przeciw urazowa), lub jego nadmiar, nieprawidłowa postawa ciała i nieergonomiczny sposób pracy, częste nieprawidłowe pochylanie się, po pewnym czasie zaczynają sprawiać nam problem i niosą za sobą dalsze konsekwencje.

Ból pleców może pojawić się nagle lub stopniowo narastać, być spowodowany urazem lub nie mieć wyraźnej przyczyny. Może być zlokalizowany w okolicy kręgosłupa, rozchodzić się na boki, lub obejmować tylko jedną stronę ciała. Ból może być ostry, tępy, palący lub nawet promieniujący do kończyn. Mogą mu towarzyszyć problemy z poruszaniem się, staniem, siedzeniem i czynnościami dnia codziennego. Ból może występować w nocy, powodując problemy z zasypianiem, lub rano i w ciągu dnia ustępować, może narastać w czasie ruchu lub zmniejszać się.

Terapia i leczenie

Ze względu na wiele możliwych przyczyn bólu pleców, bardzo ważna jest dokładna diagnostyka, w celu określenia jego przyczyny. Terapia jest indywidualnie dobierana za względu na występujące schorzenie, może obejmować terapię manualną, masaż tkanek głębokich, manipulacja powięzi, terapię tkanek miękkich, stabilizację centralną i odpowiednio dobrane ćwiczenia. Po terapii można zastosować kinesiotaping, który podtrzyma efekty terapii.