Ergonomia dla Ciebie i Twoich pracowników

Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu szeroko rozumianej ergonomii w miejscu pracy. Naszymi klientami są firmy, których pracownicy przebywją w określonych, nie rzadko wymuszonych pozycjach przez długi czas np. praca przy komputerze, obsługa maszyn, gra na instrumencie itp.

Przybywanie w jednej pozycji (stojącej czy siedzącej), powtarzanie bardzo podobnych ruchów przez wiele godzin i/ lub nieodpowiednie ich wykonywanie skutkuje zaburzeniami w funkcjonowaniu narządu ruchu. W ich efekcie u większości osób po 30 roku życia dochodzi do zmian przeciążeniowych (rehabilitacja w problemach przeciążeniowych) i/ lub zmian zwyrodnieniowych (zmiany zwyrodnieniowe).

Ergonomia stanowiska pracy Gliwice
Niewłaściwa pozycja przy pracy.
Ergonomia stanowiska pracy szkolenia Gliwice
Właściwa pozycja przy pracy.

Poprzez wdrażanie ergonomii w miejscu pracy staramy się zapobiegać negatywnym jej skutkom. Podniesienie świadomości pracowników z zakresu zagrożeń wynikających z ich konkretnej pozycji, a także zwiększenie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologi i profilaktyki stwarzają możliwość i motywację u pracowników do zwiększenia wydajności. Pamiętajmy, że zadaniem ergonomii jest optymalne kształtowanie systemu pracy, zarówno poszczególnych jego elementów jak i relacji między nimi. Oznacza ono zapewnienie wydajności pracy wykonywanej w warunkach nie tylko pełnego bezpieczeństwa, ale pozwalających na wszechstronny rozwój pracownika – intelektualny, psychiczny i społeczny.

Korzyści

Korzyści z wdrożenia ergonomii dla pracownika:

  • lepsze samopoczucie
  • brak wydatków na leczenie czy rehabilitację

Korzyści dla pracodawcy:

  • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanych z nimi kosztów,
  • zwiększenie wydajności,
  • pozytywne wzmocnienie wizerunku firmy zarówno wśród jej pracowników, jak i kontrahentów. Firma, która dba komfort i zdrowie swoich pracowników jest postrzegana jako rzetelny partner w biznesie.

Dane statystyczne

Żeby lepiej zrozumieć skalę problemu poniżej kilka faktów pochodzących z różnych źródeł, popartych stosownymi badaniami:

  • ponad dwa mln zwolnień z powodu chorób układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej rocznie (dane: Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  • 2/3 pracujących Polaków, deklaruje dolegliwości zdrowotne ze strony układu mięśniowo-szkieletowego – najczęściej z karkiem, plecami i nadgarstkami (dane: Główny Urząd Statystyczny)
  • dolegliwości mięśniowo – szkieletowe są powodem 25% absencji w pracy (dane: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia i Pracy)
  • 5 z 10 najważniejszych chorób i uszkodzeń wywołanych pracą, są związane z brakiem ergonomii w miejscu pracy; na czołowym miejscu znajdują się najkosztowniejsze, jakimi są dolegliwości i uszkodzenia mięśniowo – szkieletowe (dane: USA)
  • ergonomiczne stanowiska biurowe w Polsce: 2% jest w pełni wyposażonych; 47% spełnia je częściowo; 51% badanych stanowisk pracy biurowej nie spełnia wymogów ergonomii (dane: Ergotest)

Szkolenia z ergonomii

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem z ergonomii w Waszej firmie, prosimy o kontakt. Zakres szkolenia, jego czas trwania oraz cena ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb czy liczby uczestników. Staramy się jak najlepiej poznać Waszą firmę by w możliwie przystępny a co ważniejsze efektywny sposób przekazać Wam naszą widzę i doświadczenie.