Ergonomia Twojego stanowiska pracy

Podstawą, tworzenia zasad kształtowania optymalnych warunków pracy jest znajomość możliwości psychofizycznych człowieka. Ważna jest zwłaszcza znajomość ograniczeń tych możliwości. Gdy praca przekracza możliwości adaptacji, pojawia się zmęczenie umysłowe i fizyczne, rozwijają się dolegliwości i choroby zawodowe. Traci na tym wydajność pracy.

U podstawy problemów zdrowotnych wynikających z braku ergonomii w środowisku pracy są zmiany przeciążeniowe. Zmiany te są sumą odkładającego się zmęczenia w naszym ciele. Zmęczenia pojawiają się gdy poddajemy określony rejon ciała przewlekłemu obciążeniu (praca w wymuszonej pozycji, wielogodzinna powtarzalność tych samych ruchów, praca w pozycjach: siedzących, stojących) a w zamian dajemy mu zbyt mało odnowy biologicznej.

Fizjoterapeuta Gliwice
Rehabilitacja problemów wynikających z pracy w pozycji siedzącej w Gliwicach.
Właściwa pozycja ciała przy pracy Gliwice
Ergonomia dla osób indywidualnych w Fizjorestart.

Konieczna jest znajomość cech człowieka istotnych dla wykonywania pracy – wydolności fizycznej, umysłowej, cech psychicznych oraz obciążenia fizycznego (dynamicznego i statycznego) i psychicznego wynikającego z danej pracy. Zakres prac w działaniach ergonomicznych na tych wszystkich polach aktywności człowieka obejmuje zawsze relacje miedzy aktywnością człowieka, środkami służącymi do uprawiania tej aktywności a środowiskiem. Rolą ergonomii jako nauki jest tworzenie wiedzy kompleksowej oraz opracowywanie metod i narzędzi integrujących te dziedziny.

Obecnie nieodłącznym narzędziem pracy jest komputer. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie widział większej potrzeby projektowania komputerowego stanowiska pracy: bo cóż tu wielkiego do projektowania, skoro jest jakieś krzesło, jest jakieś biurko. Jednak kilkanaście lat praktyki spowodowało, że uwidoczniło się wiele problemów związanych z pracą przy komputerze. Okazuje się bowiem, że długi okres pracy (wielogodzinny, kilkumiesięczny, kilkuletni) z komputerem wraz z niekorzystnymi czynnikami może powodować dolegliwości zdrowotne. Pojawienie się dolegliwości zdrowotnych zależy przede wszystkim od czynników będących potencjalnymi zagrożeniami, czasu pracy z komputerem, indywidualnych cech użytkownika (w tym jego osobistej podatności).

Dolegliwości zdrowotne wynikające z pracy biurowej

Dolegliwości zdrowotne, które mogą wystąpić przy długotrwałej pracy przy komputerze mogą wystąpić m. in. w postaci:

Rehabilitacja problemów wynikających z pracy w pozycji siedzącej

Staramy się i przeciwdziałamy tym dolegliwościom z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, które dobieramy indywidualnie do potrzeb klienta, pacjenta biorąc pod uwagę jego stan obecny, główny problem, jego umiejscowienie, czas jego trwania; a następnie edukujemy z zakresu: anatomii, fizjologii, profilaktyki i ergonomii pracy, by skutecznie przeciwstawiać się negatywnym skutkom wykonywanej pracy.