Functional Medical Training (FMT)

Medyczny trening funkcjonalny (ang. Functional Medical Training – FMT) jest pewnego rodzaju połączeniem fizjoterapii ze sportowym treningiem personalnym.

Powstał w Niemczech i Skandynawii gdzie bardzo dużą uwagę kładzie się na fizjoterapię i przygotowanie motoryczne. Tę formę treningu dedykujemy wszystkim, którzy chcą bezpiecznie powrócić do pełnej formy sportowej i/lub są po urazie ortopedycznym, operacji, a także tym, których celem jest poprawa efektywności treningu.

Głównym celem medycznego treningu funkcjonalnego jest zmniejszenie negatywnych następstw urazów i kontuzji.
Trening medyczny opiera się na poprawie motoryki ciała poprzez ćwiczenia, które angażują całe łańcuchy mięśniowe.

Cele treningu funkcjonalnego

Głównymi celami medycznego treningu funkcjonalnego, są:

 • zmniejszenie lub likwidacja negatywnych następstw urazu, operacji, złamania, takich jak: ból, zmniejszenie zakresu ruchu, zmniejszenie siły
 • powrót do uprawianej dyscypliny sportowej po urazie, operacji, złamaniu
 • zwiększenie efektywności treningu sportowego
 • zmniejszenie lub zniwelowanie istniejących nawyków ruchowych jako profilaktyka przeciw urazowa (rehabilitacja sportowa)
 • przywrócenie równowagi mięśniowej

Medyczny trening funkcjonalny praktycznie możemy prowadzić na każdym etapie procesu rehabilitacyjnego. W niektórych przypadkach stosujemy go jako główną i jedyną metodę terapeutyczną, w innych przypadkach jako uzupełnieni np. terapii manualnej, czy powięziowej.

Z korzyściami dla pacjenta wykorzystujemy tę metodę treningu w procesie przygotowawczym do operacji np.: więzadłowej stawu kolanowego (uszkodzenie bądź zerwanie więzadła: ACL, PCL, MCL, LCL), endoprotezoplastyce stawu biodrowego, czy kolanowego.

Po odbytej operacji, trening funkcjonalny wykorzystujemy jako uzupełnienie terapii głównej dostosowując ćwiczenia do aktualnego stanu pacjenta, a także jego postępów. Jeżeli pacjent skończył już proces rehabilitacyjny trening medyczny jest jego naturalną kontynuacją w celu wzmocnienia interesującego segmentu ciała.

Medyczny trening funkcjonalny – przebieg

Medyczny trening funkcjonalny opiera się na poprawie czucia głębokiego, zwiększenie motorycznej kontroli ciała poprzez ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe, a nie tylko wyizolowane mięśnie. By w sposób odpowiedni dobrać trening czy formę ćwiczeń musimy przeanalizować następujące kwestie:

 • rozpoznanie podstawowe
 • ocena stanu zdrowia pacjenta: wydolność, stan narządu ruch
 • ustalenie celu treningu medycznego
 • ustalenie hierarchii ważności poszczególnych zaburzeń
 • ustalenie programy indywidualnego treningu medycznego
 • ustalenie potrzeb edukacji z zakresu: fizjologii, ergonomii, profilaktyki
 • ustalenie sposobu i oceny uzyskiwanej poprawy funkcjonalnej

Zalecenia do treningu medycznego:

Wskazania do medycznego treningu medycznego to między innymi: