Pilates w fizjoterapii i rehabilitacji

Pilates jest system ćwiczeń fizycznych w formie nie dynamicznej, których celem jest rozciągnięcie i uelastycznienie wszystkich mięśni ciała, odciążenie kręgosłupa, poprawy postawy, obniżenia poziomu stresu oraz ogólnej poprawy zdrowia osób ćwiczących.

Pilates rozwija świadomość ciała, poprawne ułożenie szkieletu, zwłaszcza kręgosłupa, obręczy biodrowej (miednicy) oraz obręczy barkowej (łopatek). Metoda ćwiczeń opiera się na kolejności zaangażowania różnych mięśni: oddechowych, głębokich mięśni stabilizujących pozycję oraz mięśni globalnych odpowiedzialnych za ruch. W ten sposób ćwiczenia metodą Pilates prowadzą do utrzymania równowagi mięśniowej w całym ciele oraz pracy nad stabilizacją, wzmocnieniem, wytrzymałością i elastycznością. Dzięki temu zapobiegamy urazom i kontuzjom.

 

Ćwiczenia Pilates stosowane są jako trening komplementarny w sporcie wyczynowym oraz w leczeniu urazów sportowych.
Pilates jest skuteczną metodą fizjoterapeutyczną, która wzmacnia równowagę mięśniową i zapobiega kontuzjom.

W koncepcji tej zwraca się szczególną uwagę na świadomość wykonywanego ruchu oraz edukację osoby ćwiczącej dotyczącą między innymi postawy ciała i oddychania. Wprowadza się progresywne zwiększanie trudności wykonywanych ćwiczeń ruchowych. Metodę tę poleca się do praktykowania przez osoby w wieku dorosłym oraz starszym, zarówno w leczeniu usprawniającym, jak i w pierwotnej oraz wtórnej profilaktyce dysfunkcji związanych z układem mięśniowym i stawowo – szkieletowym oraz w leczeniu przewlekłych niespecyficznych bólów kręgosłupa.

Przebieg treningu w oparciu o metodę Pilates

Ćwiczenia wykonywane są w korelacji z oddechem. Ważna jest koncentracja na danej czynności ruchowej, jesteśmy skupieni na swoim ciele. Wykonujemy tyle powtórzeń danego ćwiczenia, ile potrafimy wykonać bez utraty koncentracji. Każdy ruch zaczyna się od środka i jest rozwijany, przenoszony na zewnątrz a to wszystko w tępie naszego oddechu.

Ćwiczenia Pilatesa stosowane są jako trening komplementarny w sporcie wyczynowym oraz w leczeniu urazów sportowych. Możliwe jest również wykorzystanie protokołu leczniczego opartego na ćwiczeniach Pilatesa w usprawnianiu osób chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (zmiany reumatoidalne), a także pacjentów po całkowitej wymianie stawu biodrowego (endoprotezoplastyka biodra) i kolanowego. Wybrane ćwiczenia Pilatesa poleca się także dla kobiet w okresie ciąży i połogu oraz w dysfunkcjach układu moczowego w celu reedukacji aktywności mięśni dna miednicy.

W ćwiczeniach Pilates angażujemy umysł do kontroli każdego ćwiczenia. Kontrolowany ruch musimy wykonywać precyzyjnie. Musimy zrozumieć zarówno ułożenie wyjściowe, wzorzec ruchowy jak i konkretny mięsień który za ten ruch odpowiada. Ruch powinien być ciągły, wykonywany z tą samą prędkością w danej serii. W Pilates uczymy się używać wystarczającego natężenia siły potrzebnego do wykonania danego ruchu, ani mniej, ani więcej.