Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) – nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu

Metoda torowania nerwowo-mięśniowego oparta jest na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich.

Torowanie nerwowo-mięśniowe (ang. proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF), czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu. Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji. Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu (propriocepcję) oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami ich wykonywania dlatego proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego.

W terapii opartej na torowaniu nerwowo-mięśniowym szczególną uwagę przykłada się oporowi manualnemu.
Istotą metody torowania nerwowo-mięśniowego jest proprioceptywne ułatwianie ruchu poprzez facilitację.

W terapii wg koncepcji PNF koncentrujemy się na odtwarzaniu utraconej funkcji, uczymy się ruchu poprzez wielozmysłowe bodźcowanie, polegające na sumowaniu czucia głębokiego z różnego rodzaju pobudzeń ze środowiska zewnętrznego, takich jak bodźce czuciowe, wzrokowe, słuchowe.

Terapia nerwowo-mięśniowa – przebieg

Wielozmysłowe bodźcowanie polega na wykorzystaniu:

 • zmysłu słuchu (uświadomienie pacjentowi określonego ruchu poprzez krótkie wyraźne komendy)
 • zmysłu wzroku (kontrola i korekcja ruchu poprzez aspekt wizualny; wzmocnienie napięcia mięśniowego)
 • kontaktu manualnego (odpowiedni chwyt terapeuty stymuluje receptory skóry pacjenta i dokładnie określa kierunek wykonywanego ruchu)
 • oporu manualnego, odpowiednio dawkowanego i dostosowanego do potrzeb pacjenta (jego zastosowanie pozwala na torowanie ruchu, uzyskanie poprawy stabilności i kontroli motorycznej, wpływa na lepszą świadomość ruchu przez pacjenta)
 • trakcji (rozciąganie/wydłużenie mięśni tułowia lub kończyn)
 • aproksymacji (dociśnięcie powierzchni stawowych)
 • strechingu (impuls pobudzający rozciągnięty mięsień do skurczu lub stymulujący napięty mięsień do intensywnego skurczu), co pobudza proprioreceptory znajdujące się w mięśniach, ścięgnach i torebkach stawowych

Torowanie nerwowo-mięśniowe – rezultaty

Korzyści dla pacjenta wynikające z pracy według Koncepcji PNF:

 • metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji
 • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z integracji zabiegu z diagnostyką
 • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji
 • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii
 • duża efektywność prowadzonej terapii, wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań

Wskazania dla terapii opartej na torowaniu nerwowo-mięśniowym

Metodę PNF stosuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego, w szczególności:

 • po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego
 • z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobami móżdżku, polineuropatiami, dystrofiami mięśniowymi; skoliozami
 • po operacjach wszczepienia endoprotezy biodra lub kolana, rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego, po złamaniach kości
  z zaburzeniami oddychania, połykania