Metoda Niemiecka i Praska Szkoła Medycyny Manualnej

Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów kręgosłupa oraz stawów obwodowych w celu odwrócenia zaburzeń funkcjonalnych narządu ruchu.

Terapia manualna jest terapią systemu ruchowego bazującą na wiedzy z zakresy anatomii, fizjologi oraz biomechaniki. Obejmuje ona techniki diagnostyczne i terapeutyczne analizując zaburzenia czynnościowe ustalając miejsce i rodzaj zaburzeń w stawie lub tkanek go okalających.

Terapia manualna jest najbardziej efektywną metodą rehabilitacji, która pozytywnie wpływa na poprawę ruchomości w stawach i na zmniejszenie dolegliwości bólowych.
Terapia manualna Gliwice
Terapia manualna polega na uciskaniu odpowiednich punktów na ciele w celu przywrócenia równowagi mięśniowej.

Historia terapii manualnej sięga starożytności kiedy to Hipokrates uważał że „przesunięcia kręgów” są przyczyną wielu chorób i przy pomocy rąk wykonywał techniki manipulacji stawów. Z kolei Galen zapoczątkował nasze dzisiejsze techniki trakcji i ślizgu. W Polsce ma swój początek we wczesnych latach XX wieku, gdzie wg. Krukowskiego „kręgarstwo” powstało jako protest przeciwko zbędnemu zażywaniu lekarstw i podkreśleniu sił regeneracyjnych organizmu.

W Polsce i na świecie występuje wiele uznanych koncepcji terapii manualnej które są poparte licznymi badaniami naukowymi. Dzięki temu są bezpieczną i skuteczną formą usprawniania pacjentów z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi.

Terapia manualna polega na badaniu i leczeniu stawów kręgosłupa oraz stawów obwodowych w celu odwrócenia zaburzeń funkcjonalnych narządu ruchu. Terapia manualna jest terapią systemu ruchowego bazującą na wiedzy z zakresy anatomii, fizjologi oraz biomechaniki. Obejmuje ona techniki diagnostyczne i terapeutyczne analizując zaburzenia czynnościowe ustalając miejsce i rodzaj zaburzeń w stawie lub tkanek go okalających. Terapia manualna jest najbardziej efektywną metodą rehabilitacji, która pozytywnie wpływa na poprawę ruchomości w stawach i na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Terapia manualna polega na uciskaniu odpowiednich punktów na ciele w celu przywrócenia równowagi mięśniowej.

Nieodłączną częścią terapii manualnej jest diagnostyka. Po dokładnym wywiadzie i badaniu testami funkcjonalnymi fizjoterapeuta może określić struktury objęte zaburzeniem.
Terapia manualna ma na celu przywrócenie „równowagi” pracy stawów mięśni i struktur nerwowych.

Przebieg terapii manualnej

Przed rozpoczęciem terapii terapeuta przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad w celu zebrania istotnych dla leczenia informacji, poznania funkcjonalnego problemu pacjenta, ustalenia planu leczenia oraz rozpoznania ewentualnych przeciwwskazań do terapii. Następnie przeprowadza badanie, podczas którego ocenia się jakość ruchu, jego ograniczenia i towarzyszący im ból lub takie objawy jak osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia przesuwalności tkanek miękkich, drętwienie.

Bardzo istotnym elementem badania jest badanie manualne, czyli ocena przy pomocy rąk terapeuty jakości pracy stawów czy napięcia mięśni. Dopiero po zebraniu tych informacji przystępuje się do terapii.

Wskazania do terapii manualnej

Przeciwwskazania

  • złamania
  • pęknięcia
  • daleko posunięta osteoporoza

W naszym gabinecie mamy do zaoferowania dwie szkoły pracy manualnej

  1. Metoda Niemiecka, która wykorzystuje psychosocjalny model myślenia – leczenie i wybór technik opiera się na funkcjonalnej diagnozie,
  2. Praska Szkoła wg. K. Lewita, która wykorzystuje taktykę uwolnienia patologicznej bariery uzyskując jej normalizację.

1. Metoda niemiecka

Terapia manualna szkoła niemiecka jest koncepcją badania i leczenia oraz profilaktyki ukierunkowaną na leczenie pacjentów z tzw. odwracalnymi zaburzeniami narządu ruchu. Zaburzenia odwracalne to zmiany strukturalne możliwe do usunięcia przy wykorzystaniu metod fizjoterapeutycznych dotyczących mięśni, stawów, nerwów. Terapia manualna i system jej prowadzenia wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem i dokładnym, szczegółowym badaniem, co pozwala odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizm pojawienia się dolegliwości. W rezultacie pozwoli to na skuteczne wyeliminowanie przyczyny zaburzeń oraz zastosowanie specjalnych ćwiczeń w celu redukcji ryzyka nawrotu.

2. Praska Szkoła Medycyny Manualnej

Praska Szkoła Medycyny Manualnej wg. koncepcji K. Lewita nazywana także Metodą Lewita, jest systemem diagnostyczno-terapeutycznym stosowanym w celu rehabilitacji kręgosłupa i stawów obwodowych. Podczas terapii używa się biernych i aktywnych technik mobilizacji i manipulacji, ale dopiero po dokładnym wywiadzie i badaniu testami funkcjonalnymi w celu ustalenia konkretnych struktur, które mogą być zaburzone.

Według tej metody aparat ruchu należy traktować całościowo, poszukując przede wszystkim przyczyn dolegliwości, które nie zawsze są oczywiste i często znajdują się na samym końcu łańcucha czynników doprowadzających do wystąpienia bólu kręgosłupa lub danej kończyny. Oznacza to, że pozytywny wynik terapii bywa efektem działań podjętych nie w samym rejonie występowania bólu, ale tam, gdzie występują dysfunkcje.