Odnowa biologiczna

Odnowa biologiczna w medycynie sportowej i fizjologii treningu sportowego rozumiana jest jako suma czynności które mają przyspieszyć fizjologiczne procesy powrotu wydolności wysiłkowej do poziomu wyjściowego (lub zbliżonego do wyjściowego) po dużych obciążeniach fizycznych jak i psychicznych.

To konkretne zabiegi fizykalne, psychoterapia, odpowiednia dieta, środki wspomagające (np. suplementy diety). Należy też wspomnieć o odnowie psychosomatycznej. Jest to zespół oddziaływań mających przyspieszyć regenerację organizmu. Dlatego można przyjąć, że tradycyjnie pojmowana odnowa biologiczna adresowana jest do sportowców (zawodowców lub amatorów), natomiast odnowa psychosomatyczna jest dedykowana szerszej grupie odbiorców.

Terapia manualna w Fizjorestart.
Fizjorestart Gliwice
Odnowa biologiczna Gliwice.

Cele i zadania odnowy biologicznej:

  • profilaktyka i zmniejszenie skutków powolnych przeciążeń, które powstają w narządzie ruchu w wyniku mikrourazów. Zmiany te są charakterystyczne dla poszczególnych dyscyplin sportowych,
  • aktywizacja i optymalizacja procesów wypoczynkowych – ułatwienie i przyspieszenie naturalnych, wewnątrzustrojowych procesów, prowadzących do wyrównania zaburzeń powstałych podczas wysiłku fizycznego,
  • doleczenie po obrażeniach, urazach doznanych podczas uprawiania sportu
  • hartowanie organizmu na zmiany warunków środowiskowych poprzez aktywizację mechanizmów obronnych i adaptacyjnych, dzięki czemu następuje zwiększenie odporności fizycznej i psychicznej zawodnika

Dla nas najważniejszym zadaniem odnowy biologicznej jest szeroko rozumiana profilaktyka przeciw urazowa. Sama w sobie odnowa nie leczy, lecz przywraca (przyspiesza powrót) organizm do wydolności wyjściowej (sprzed aktywności). Jeżeli nie będziemy promować tzw. aktywnej profilaktyki, czyli wczesnego wykrywania i leczenia nawet drobnych obrażeń sportowych, oraz nie będziemy systematycznie niwelować skutków treningu może dochodzić do sumowania się pozostałości po zmęczeniu i wówczas rozwija się zmęczenie przewlekłe – przemęczenie i przetrenowanie. Monotonny trening, brak oczekiwanych rezultatów, problemy osobiste, konflikty, stosowanie używek, nieprawidłowe żywienie – wszystko to sprzyja wystąpieniu przetrenowania.

Przetrenowanie jest nieplanowanym pogorszeniem lub stagnacją wydolności sportowca i jego wyników sportowych. Dodatkowo występują: uczucie ciężkiego zmęczenia, niechęć do pracy i treningu, zaburzenia łaknienia, snu i nastroju, obniżenie odporności immunologicznej, zaburzenia adaptacji wysiłkowej układu krążenia.

Reasumując, oferujemy odnowę biologiczną skoncentrowaną na wczesnym wykrywaniu nawet drobnych urazów, które bardzo często są bagatelizowane. Przyspieszamy naturalne procesy fizjologiczne odpowiedzialne za wydolność organizmu przed, w trakcie jak i po aktywności fizycznej. Prowadzimy rekonwalescencję po obrażeniach, które pojawiły się podczas uprawiania sportu, jakiegoś ćwiczenia.

Przebieg odnowy biologicznej