Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacja ortopedyczna stanowi integralną część leczenia ortopedycznego i pourazowego (traumatycznego) narządu ruchu. Odpowiedzialna jest za przywracanie utraconej funkcji.

Sposób przywracania określonej funkcji narządu ruchu, jest mocno związany z powodem ich występowania. Dlatego rehabilitację ortopedyczną możemy podzielić, ze względu na przyczynę powstania danej dysfunkcji na:

Ból kręgosłupa Fizjorestart Gliwice
Jeśli zmagasz się z bólem kręgosłupa zapraszamy do Fizjorestart.
Fizjoterapeuta Gliwice
W Gliwicach przeprowadzamy szczegółowy wywiad.

Cele rehabilitacji ortopedycznej

Większość naszych pacjentów przychodzi do nas z problemami natury czynnej narządu ruchu. Problem ten objawiać się może, jako: ból, brak siły, brak ruchomości, sztywność, niestabilność, zmiana czucia (mrowienia, pieczenia, odrętwienie itd.). Z tego powodu możemy określić główne cele rehabilitacji ortopedycznej:

 • likwidacja lub zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie stawów, więzadeł i mięśni
 • poprawa zakresu ruchomości w obrębie stawu
 • uzyskanie stabilności stawowej
 • zwiększenie siły mięśniowej
 • poprawa koordynacji ruchowej
 • poprawa, przywracanie zaburzonej funkcji (np. problematyczny ruch pacjenta)
 • poprawa wydolności, wytrzymałości, napięcia tkanek miękkich

Proces rehabilitacji ortopedycznej

Cały proces rehabilitacji ortopedycznej jest bardzo złożony. By w pełni pomóc pacjentowi musimy określić, wyjaśnić, przeanalizować następujące kwestie:

 • rozpoznanie podstawowe, diagnostyka rehabilitacyjna
 • ocena stanu zdrowia pacjenta: wydolność, choroby współistniejące, stan narządu ruchu
 • ustalenie celu rehabilitacji ortopedycznej
 • ustalenie hierarchii ważności poszczególnych zaburzeń
 • ustalenie programu indywidualnej rehabilitacji
 • ustalenie potrzeb edukacji z zakresu: fizjologii, ergonomii, profilaktyki
 • ustalenie sposobu i oceny uzyskiwanej poprawy funkcjonalnej

Metody leczenia

Zważywszy na przyczynę problemu, jego miejsce występowania oraz charakter, indywidualnie do potrzeb i określonych celów dobieramy odpowiednią metodę terapeutyczną. Jeżeli problem jest natury kostno-stawowej proponujemy terapię manualną.

Drugim co do częstości występowania jest zaburzenie pracy tkanek miękkich otaczających staw. Może być ono następstwem przeciążenia, długiego unieruchomienia (np. złamanie, rekonstrukcja więzadła, endoprotezo plastyka stawu), uszkodzenie mięśnia, więzadła, stłuczenie itd. Tutaj metod terapeutycznych jest mnóstwo, tak jak ilość różnych zaburzeń pracy tkanek miękkich. Do głównych możemy zaliczyć: masaż klasyczny, masaż tkanek głębokich, manipulacja powięzi, torowanie nerwowo-mięśniowe, medyczny trening funkcjonalny.

Wskazania do rehabilitacji ortopedycznej

Wskazaniami do prowadzenia rehabilitacji ortopedycznej są wszelkiego rodzaju zaburzenia, kłopoty ze strony narządu ruchu w wyniku przeciążenia, urazu, operacji, złamania.

Do najczęstszych z nich należą: