Biografia

Swoją edukację jako zawodowy fizjoterapeuta rozpocząłem na Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, tam też zdobywałem wiedzę, którą praktykowałem w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, a następnie kontynuowałem naukę na drugim stopniu studiów na tej samej uczelni. W międzyczasie rozpocząłem szkolenia podyplomowe u zagranicznych specjalistów, gdzie mogłem poznać różne sposoby leczenia oraz punkty widzenia na terapię.

Po studiach miałem możliwość wdrażania w praktykę zdobytej wiedzy, pracując nad różnymi rodzajami pacjentów; od rehabilitacji sportowców, przez ludzi pracujących przed komputerem, kończąc na 90-kilku letnich klientach. Dało mi to możliwość przede wszystkim przekonać się jakie są najbardziej uniwersalne i skuteczne metody terapii, stosowane na człowieku z problemami układu ruchu.

W swojej pracy koncentruję się głównie nad przywracaniem prawidłowego napięcia tkanek miękkich, w których zwykle kryje się przyczyna problemów. Jak każdy dobry terapeuta, wiedząc jak działa ludzki organizm, w diagnostyce stawiam na holistyczną analizę ciała, badając postawę i doszukując się zależności pomiędzy rejonem występowania problemów z innymi obszarami. Daje to możliwość usunięcia nie tylko objawów, z którymi przychodzi pacjent, ale także stworzenie warunków, dzięki którym nie będzie musiał już wracać na terapię.

Od zawsze interesowała mnie biologia. Na takich też studiach rozpocząłem swoją edukację. Dieta i przede wszystkim trening człowieka były jednak dla mnie bardziej ciekawe, więc postanowiłem przenieść się na kierunek traktujący o ludziach i układzie ruchu. Mój zawód stał się moim hobby, które jednocześnie wnosi wiele dobrego w społeczeństwo. Uważam że to najlepsze podejście do wykonywanego zawodu.