Wizyty domowe

Dysponujemy przenośnym łóżkiem do masażu i terapii rehabilitacyjnej, dzięki czemu korzystając z naszych usług oszczędzicie Państwo czas mając gwarancję pełnego zakresu leczenia na najwyższym poziomie bez wychodzenia z domu.

Fizjorestart Gliwice

Prowadzimy rehabilitację w warunkach domowych, przeznaczoną dla pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i/ lub nie mają możliwości dotarcia do naszej placówki. Oferta w szczególności skierowana jest do pacjentów po wypadkach, urazach, operacjach (rehabilitacja ortopedyczna). Rozumiemy, że w szczególności pierwszy okres po wyżej wymienionych zdarzeniach jest dla Państwa trudny, dlatego wychodząc im naprzeciw staramy się jak najlepiej dostosować nasze możliwości do potrzeb wynikających z zaistniałej sytuacji.

Drugą grupą pacjentów którym dedykujemy wizyty domowe są seniorzy. U osób starszych poważna choroba, uraz czy operacja zwykle prowadzą do ogólnego osłabienia, ograniczenia aktywności i ruchomości. Na stan zdrowia wpływ mają także naturalne procesy zachodzące w organizmie. Seniorzy mają znacznie obniżoną tzw. zdolność adaptacyjną organizmu. Jest to pewien zapas sił zgromadzonych na bardziej obciążające dla zdrowia sytuacje. Przy ciężkiej chorobie lub urazie czy konieczności poddania się zabiegowi operacyjnemu, utrudnia to leczenie a tym samym spowalnia powrót do zdrowia. Dlatego profesjonalnie prowadzona rehabilitacja i dzięki niej usprawnianie osób w podeszłym wieku są bardzo ważnym elementem leczenia i rekonwalescencji.

Rehabilitacja pozwala na odpowiednie odbudowywanie siły i przezwyciężanie niepełnosprawności. Należy mieć świadomość, że bezruch ma negatywny wpływ na zdrowie seniora. Osłabieniu ulega sprawność układu sercowo-naczyniowego oraz spada jego wydolność. Dłuższe leżenie mocno upośledza także układ mięśniowo-szkieletowy. Pojawiają się zaniki mięśni, mogą powstać ograniczenia ruchomości w stawach i przykurcze. Szybko postępuje odwapnienie kości, co sprzyja osteoporozie. Bezruch upośledza trawienie i wchłanianie pokarmów. Brak bodźców przy braku aktywności rodzi apatię, pogarsza nastrój. Powyższe negatywne procesy wynikają z samego ograniczenia aktywności ruchowej. Usprawnianie zapobiega ich postępowi, ale także przyspiesza dochodzenie do sprawności, zwłaszcza po zabiegach operacyjnych i urazach.

Dobrze prowadzona rehabilitacja u osób starszych powinna polegać na aktywizowaniu chorego. W przypadku chorych leżących ważne są odpowiednie pozycje ułożeniowe. Pionizacja – czyli sadzanie i wstawanie z pacjentem, musi odbywać się zgodnie z metodyką, by było to bezpieczne dla chorego i opiekuna. Niezwykle istotne jest także uruchamianie kończyn po urazie, złamaniu czy endoprotezie stawu. Należy stopniowo powiększać zakres ruchu w stawach i stosować narastające obciążanie, by wzmacniać siłę mięśni.