Rehabilitacja pourazowa

Rehabilitacją pourazową nazywamy wszystkie działania mające na celu przywrócenie utraconej funkcji w wyniku urazu nagłego i związanego z nim leczenia. Stanowi integralną część leczenia podstawowego. Wczesne podjęcie rehabilitacji przeciwdziała powikłaniom, ubocznym skutkom leczenia lub unieruchomienia, stwarza warunki do odbudowy i przywrócenia uszkodzonej tkanki sprzed urazu.

Urazy możemy podzielić na dwie grupy, biorąc pod uwagę przyczynę jego powstania. Uraz nagły powstały w wyniku oddziaływania czynników fizycznych, takich jak: energia mechaniczna, termiczna, elektryczna, substancje chemiczne czy promieniowanie lub uraz przeciążeniowy, będący efektem sumujących się mikrourazów i który objawia się na początku nieznacznymi dolegliwościami (rehabilitacja przeciążeniowa). Najczęstszymi przyczynami urazów są upadki i zdarzenia komunikacyjne.

Urazy nagłe z powodu swojej ostrej natury dotykają różnych tkanek. W wyniku niepożądanego wypadku, ulec mogą uszkodzeniu następujące struktury:

 • mięśnie
 • więzadła
 • ścięgna
 • chrząstki
 • kości
Fizjoterapia po urazie Gliwice
Powrót do sprawności po urazie w Fizjorestart.
Fizjoterapia po wypadku Gliwice
Rehabilitacja w Gliwicach.

Przebieg rehabilitacji pourazowej

By odpowiednio poprowadzić rehabilitację po urazie nagłym, staramy się indywidualnie dobierać odpowiednią formę terapii (sprawdź: metody terapeutyczne) do potrzeb pacjenta; bierzemy pod uwagę:

 • rodzaj i charakter urazu
 • powikłania związane z urazem
 • płeć
 • wiek
 • uwarunkowania rodzinne
 • styl życia
 • uwarunkowania zdrowotne
 • aktywność zawodową

Rehabilitację pourazową prowadzimy w trzech etapach:

 1. rehabilitacja wczesna,
 2. rehabilitacja specjalistyczna,
 3. rehabilitacja późna.

Wczesna rehabilitacja pourazowa (realizowana w np. oddziale ortopedycznym, neurochirurgicznym, czy intensywnej terapii) polega na szybkiej adaptacji chorego do samodzielności, ograniczaniu skutków urazu, ma zapobiegać następstwom wynikającym z uszkodzenia tkanek i narządów, rozwojowi stresu pourazowego, a także pogorszeniom przebiegu chorób, jakie ofiara urazu miała wcześniej. Wczesność rehabilitacji ogranicza ryzyko powikłań związanych z prowadzonym leczeniem pourazowym.

Rehabilitację specjalistyczną wykonujemy w takim miejscu jak nasza firma. Profil rehabilitacji, metody terapeutyczne dostosowujemy prawidłowo do charakteru urazu i wynikających z niego zagrożeń. Terapia musi uwzględniać wszystkie potrzeby pacjenta tak, aby ograniczyć lub zlikwidować dysfunkcje organizmu powstałe w skutek urazu. W kompleksowym postępowaniu usprawniającym uwzględnia się obecność chorób współistniejących oraz perspektywy dalszego funkcjonowania, zwłaszcza w aspekcie samodzielności w życiu rodzinnym i społecznym, a także aktywności zawodowej. Zakres i czas trwania rehabilitacji uzależniony jest od ciężkości, rozległości i trwałości skutków urazu.

Wyróżnia się też fazę późną rehabilitacji pourazowej, realizowaną w warunkach domowych, uzdrowiskowych, poradni rehabilitacyjnej. Najczęściej w tej fazie realizowane są społeczne cele rehabilitacji wraz z rehabilitacją zawodową.

Terapia Ekmana Gliwice Fizjorestart
Terapia Ekmana – haczykowanie w Fizjorestart.
Fizjoterapia po urazie Gliwice Fizjorestart
Rehabilitacja po urazie Gliwice.