Rehabilitacja w problemach przeciążeniowych

Zmiany przeciążeniowe i wynikające z nich problemy są sumą odkładającego się zmęczenia w naszym ciele. Jeżeli założymy, że poddajemy określony rejon ciała przewlekłemu obciążeniu a w zamian dajemy mu zbyt mało odnowy biologicznej czyli wydolność tkanki po obciążeniu nie zostanie przywrócona do poziomu wyjściowego, to w efekcie pojawia się zmęczenie tkanki.

Konsekwencją odkładania się kolejnych zmęczeń jest doprowadzenie do zmęczenia przewlekłego. Następnym etapem w procesie degradacji tkankowej z przyczyn przeciążeniowych jest przemęczenie, a w ostateczności przeciążenie lub przetrenowanie w przypadku sportowców.

Leczenie stanu przeciążeniowego Gliwice
Leczenie przeciążenia w Fizjorestart Gliwice.
Fizjorestart Gliwice
Rehabilitacja w problemach przeciążeniowych w Gliwicach.

Przewlekle trwające obciążenia prowadzą w konsekwencji do powstawania mikrourazów, przyspieszają rozwój zmian zwyrodnieniowych i degeneracyjnych, co stopniowo zmniejsza wytrzymałość kręgosłupa, czy innej części ciała – predysponując do przeciążeń, a w konsekwencji do bólu, ograniczenia ruchomości, urazu. Zespół przeciążeniowy uważany jest zatem za kompleksowe zaburzenie struktur zarówno kostnych, więzadłowych oraz mięśniowych, które nie są wystarczająco wydolne, aby zrównoważyć siły obciążające. Czynnikami, które zwiększają ryzyko rozwoju tego procesu są między innymi: praca, środowisko życia, stres, sport, hobby. Współcześnie na zawodowe czynniki ryzyka narażeni są zarówno pracownicy fizyczni, których prace wymagają wykonywania między innymi: ruchów skrętnych i zgięciowych kręgosłupa, podnoszenia ciężkich przedmiotów, czy korzystania z maszyn przenoszących wibracje, ale również pracownicy umysłowi, spędzający większość czasu pracy w pozycji siedzącej.

Zważywszy na fakt, iż zespół przeciążeniowy dotyczy zarówno struktur kostnych, więzadłowych czy mięśniowych w odpowiedzi potrzebna jest rehabilitacji kompleksowa. Rehabilitacja która przede wszystkim jest skoncentrowana na przerwaniu „patologicznego koła”: obciążenie – zmęczenie – przemęczenie – przeciążenie (które pomniejsza możliwości przenoszenia kolejnego obciążania), a później na eliminowaniu skutków przeciążeń oraz edukacji z zakresu profilaktyki i ergonomii w pracy.

Przerwanie „patologicznego koła” osiągamy dzięki:

  • likwidacji lub zmniejszeniu dolegliwości bólowych
  • zapobieganiu przed wykształceniem się lub niwelowanie już istniejących złych nawyków ruchowych
  • przeciwdziałaniu wtórnym zmianom w układzie mięśniowo – szkieletowym
  • zmniejszeniu odruchowego wzmożonego napięcia mięśni
  • poprawie stabilności kręgosłupa lub stawu obwodowego (stabilizacja centralna i obwodowa)
  • przywróceniu równowagi mięśniowej
  • edukacji z zakresu: anatomii, fizjologii, profilaktyki i ergonomii pracy z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, które dobieramy indywidualnie do potrzeb klienta, pacjenta biorąc pod uwagę jego stan obecny, główny problem, jego umiejscowienie, czas jego trwania itd.