Rehabilitacja kręgosłupa

Rehabilitacja kręgosłupa jest częścią leczenia ortopedycznego narządu ruchu. Kręgosłup stanowi część szkieletu, podpiera czaszkę oraz łączy się z kośćmi miednicy, stanowiąc podparcie dla kończyn dolnych. Zapewnia naszemu ciału giętkość i sprawia, że możemy stać prosto. Chroni również delikatny rdzeń kręgowy.

Kręgosłup utworzony jest z 33 kości, nazywanych kręgami. Dzielimy go na 5 odcinków: szyjny (7 kręgów), piersiowy (12 kręgów), lędźwiowy (5 kręgów), krzyżowy (5 kręgów), guziczny (4 kręgi). Kręgosłup możemy podzielić ze względu na ruchomość poszczególnych odcinków. Odcinki ruchome: szyjny, piersiowy, lędźwiowy; odcinki nieruchome (zrośnięte): krzyżowy i guziczny. Każdy odcinek ma określoną funkcję. Wszystkie razem zapewniają stabilność całego szkieletu.

Pomiędzy kręgami, a dokładniej mówiąc trzonami kręgów znajdują się krążki międzykręgowe. Każdy krążek międzykręgowy zbudowany jest z tkanki łącznej z leżącym w środku jądrem miażdżystym i otaczającym go pierścieniem włóknistym. Są one elastyczne, umożliwiają wykonywanie szerokiego zakresu ruchów i amortyzują wstrząsy, chroniąc kręgosłup przed nadmiernym obciążeniem.

Rehabilitacja kręgosłupa Gliwice
Fizjoterapeuta Gliwice.
Fizjoterapeuta Gliwice
Leczenie bólu kręgosłupa w Fizjorestart.

Cele rehabilitacji ortopedycznej

Biorąc pod uwagę naszych pacjentów możemy określić główne cele rehabilitacji ortopedycznej:

 • likwidacja lub zmniejszenie dolegliwości bólowych
 • likwidacja lub zmniejszenie parestezji (oznak ze strony obwodowego układu nerwowego – pieczenie, mrowienie, drętwienie)
 • zapobieganie przed wykształceniem się lub niwelowanie już istniejących złych nawyków ruchowych
 • przeciwdziałanie wtórnym zmianom w układzie mięśniowo – szkieletowym
 • zmniejszenie odruchowego wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych
 • poprawę stabilności kręgosłupa
 • poprawę siły mięśni posturalnych
 • przywrócenie równowagi mięśniowej

Przebieg rehabilitacji kręgosłupa

Sposób przywracania określonej funkcji kręgosłupa, jest mocno związany z powodem ich występowania. Dlatego rehabilitację kręgosłupa możemy podzielić, ze względu na przyczynę powstania danej dysfunkcji, na:

 • przeciążenie
 • uraz
 • operacja
 • złamanie
Fizjoterapia Fizjorestart Gliwice
Fizjoterapia Gliwice.
Terapia manualna w Fizjorestart.

Wszystkie wyżej wymienione przyczyny powstawania dysfunkcji na poziomie kręgosłupa w większości przypadków kończą się bólem. Z powodu istotnych funkcji jakie spełnia kręgosłup w naszym ciele wymagane jest odpowiednie podejście rehabilitacyjne.

Naszym pacjentom proponujemy metody terapeutyczne najczęściej wykorzystywane podczas terapii kręgosłupa: terapię manualną, terapiętkanek miękkich, manipulację powięzi, masaż tkanek głębokich oraz masaż leczniczy.

Wskazania dla rehabilitacji kręgosłupa

Najczęstszymi wskazaniami, z którymi się spotykamy w gabinecie i z sukcesami pracujemy z naszymi pacjentami to: